Bagoly

Közgyógyellátási igazolvány
(első rész)

A közgyógyellátási igazolvány jelentősége:

A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező ingyen jogosult a társadalombiztosítás által támogatott egyes

 1. gyógyszerekre a megállapított gyógyszerkeret erejéig,
 2. egyes – jogszabályban meghatározott – gyógyászati segédeszközökre, ideértve a
 3. protetikai és fogszabályozó eszközöket is (ideértve ezek javításának költségeit is), valamint
 4. rehabilitáció céljára igénybe vehető gyógyászati ellátásokra (pl. gyógyfürdőben nyújtott fizioterápiás kezelésre).

A jogosult számára kizárólag személyes szükségletének kielégítéséhez szükséges gyógyító ellátás rendelhető.

Ki jogosult alanyi jogon közgyógyellátásra?

Közgyógyellátásra alanyi jogon jogosult:

 1. az átmeneti gondozott, a nevelésbe vett kiskorú,
 2. az aktív korúak ellátására jogosult egészségkárosodott személy,
 3. a pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondozott,
 4. a központi szociális segélyben részesülő,
 5. a rokkantsági járadékos,
 6. bizonyos esetekben az, aki valamilyen rokkantsági ellátásban részesül,
 7. az, aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül.

Ki jogosult normatív alapon közgyógyellátásra?

Kérelemre akkor állapítja meg a kérelmező lakóhelye szerinti járási hivatal a közgyógyellátásra való jogosultságot, ha havi rendszeres gyógyító ellátásának a területileg illetékes, egészségbiztosítási feladatkörében eljáró megyei – ha a fővárosban van a kérelmező lakóhelye, a fővárosi Kormányhivatal (a továbbiakban: egészségbiztosítási szerv) által elismert térítési díja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 10 százalékát meghaladja, feltéve, hogy családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén 150 százalékát (normatív közgyógyellátási igazolvány). 2016-ban az öregségi nyugdíj legkisebb összege 28.500 forint.

 

Forrás: www.magyarorszag.hu