Bagoly

A hátrányos helyzetűek köre

(harmadik rész)

A foglalkoztatás

Magyarország Alaptörvénye kimondja, hogy minden munkavállalónak joga van az egészségét, biztonságát és méltóságát tiszteletben tartó munkafeltételekhez. Ezt a fogyatékkal élők esetében ki kell egészíteni azzal, hogy lehetőség szerint integrált, ennek hiányában védett foglalkoztatásra jogosultak.

A védett munkahelyet a központi költségvetés normatív támogatásban részesíti.

A foglalkoztatást biztosító munkáltató köteles gondoskodni a munkavégzéshez szükséges mértékben a munkahelyi környezet, így különösen a munkaeszközök, berendezések megfelelő átalakításáról. Az átalakítással kapcsolatos költségek fedezésére a központi költségvetésből szintén támogatás igényelhető.

A munkáltatónak már a felvételi eljárás során biztosítania kell a fogyatékos személy munkához jutásának elősegítése érdekében az egyenlő eséllyel hozzáférhető környezetet abban az esetben, ha:

  1. a megüresedett álláshelyet nyilvánosan meghirdette,
  2. az álláshelyre a fogyatékos személy oly módon jelentkezett, hogy jelezte a meghallgatáshoz szükséges speciális igényeit, és
  3. azok biztosítása a munkáltató számára nem jelent aránytalanul nagy terhet. Aránytalanul nagy tehernek minősül az, ha a kötelezettség teljesítése a munkáltató működését ellehetetleníti.

Ha a fogyatékosok foglalkoztatása az integrált foglalkoztatás keretében nem valósítható meg, akkor számukra a munkához való jogot a lehetőségekhez mérten biztosítani kell. A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató akkreditált munkáltatók, valamint a szociális foglalkoztatást végző foglalkoztatók a központi költségvetésből támogatást igényelhetnek.

A megfelelő lakóhely

A fogyatékos személynek joga van a fogyatékosságának, személyes körülményeinek megfelelő – családi, lakóotthoni, intézményi – lakhatási forma megválasztásához.

Kultúra és sport

A fogyatékos személy számára lehetővé kell tenni a művelődési, kulturális, sport- és más közösségi célú létesítmények látogatását. Sportolási lehetőségeinek megteremtéséhez szükséges feltételek érdekében biztosítani kell a sportolási célú, szabadidős intézmények használatát. A fogyatékos szabadidő- és tömegsportját a Magyar Olimpiai Bizottság támogatja. A fogyatékos személyek verseny- és élsportjának támogatása pedig a központi költségvetésből történik.

A rehabilitáció

A fogyatékos személynek joga van a rehabilitációra. E jog érvényesítését rehabilitációs szolgáltatások, ellátások biztosítják. A rehabilitáció az egészségügyi, mentálhigiénés, oktatási, képzési, átképzési, foglalkoztatási, szociális rendszerekben megvalósuló folyamat, amelynek célja a fogyatékos személy képességének fejlesztése, szinten tartása, a társadalmi életben való részvételének, valamint önálló életvitelének elősegítése.

Hova fordulhat a fogyatékos jogainak védelmében?

Amennyiben valakit fogyatékossága miatt jogellenesen hátrány ér – gondolva különösen a hátrányos megkülönböztetés esetére -, megilletik mindazok a jogok, amelyek a személyhez fűződő jogok sérelme esetén irányadók

Forrás: https://magyarorszag.hu/