Bagoly

A hátrányos helyzetűek köre
(második rész)

Az esélyegyenlősítés célterületei

A fogyatékos személy jogai leginkább az egészségügy, az oktatás, a foglalkoztatás, a lakhatás, a kultúra és a sport területén sérülnek, ezért az esélyegyenlősítés célterületei ezekre az életviszonyokra koncentrálódnak.

Mit kell biztosítani az egészségügyben?

A fogyatékos személy egészségügyi ellátása során figyelemmel kell lenni a fogyatékosságából adódó szükségleteire. Biztosítani kell számára – a fogyatékosságával összefüggésben – az állapota javításához, az állapotromlása megelőzéséhez szükséges rendszeres és hatékony egészségügyi ellátást.

Mivel a fogyatékosok ellátása speciális szaktudást igényel, gondoskodni kell az ehhez szükséges képzés és továbbképzés feltételeiről. Az egészségügyi ellátása során törekedni kell arra, hogy az ellátás segítse elő a fogyatékos rehabilitációját, társadalmi beilleszkedését, továbbá, ne erősítse a betegségtudatát. A Törvény külön kiemeli az orvos tájékoztatási kötelezettségét arról, hogy a fogyatékkal élő kiskorú törvényes képviselője milyen ellátásokat, fejlesztési lehetőségeket vehet igénybe a gyerek érdekében.

Az oktatás, képzés

A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges gondozás keretében állapotának megfelelően és életkorától függően korai fejlesztésben és gondozásban, óvodai, iskolai nevelésben és oktatásban, fejlesztő felkészítésben vegyen részt attól kezdve, hogy igényjogosultságát megállapították.

A korai fejlesztés és gondozás megvalósítható otthoni ellátás, bölcsődei gondozás, fogyatékosok ápoló, gondozó otthonában nyújtott gondozás, gyermekotthoni gondozás, gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás keretében biztosított fejlesztés és gondozás, konduktív pedagógiai ellátás keretében.

A sajátos nevelési igényű gyermek az óvodai nevelésben és oktatásban a többi gyermekkel, tanulóval együtt – azonos óvodai csoportban, illetve iskolai osztályban -, külön óvodai csoportban, iskolai osztályban, vagy az e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben vesz részt (itt a gyermek egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs ellátásban is részesül).

Szakértői és rehabilitációs bizottság határozza meg azt, hogy a gyermeknek melyik az előnyösebb képzési mód.

A sajátos nevelési igényű gyermek óvodai, iskolai nevelését, oktatását ellátó óvodát és iskolát a szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye alapján a szülő választja ki. A szülő gyakorolhatja a szabad iskolaválasztás jogát, amely azonban annyiban korlátozott, hogy csak a gyermeknek megfelelő képzést biztosító – esetleg speciális felszereléssel, eszközökkel ellátott – oktatási intézménybe írathatja a gyermekét.

Forrás: http://magyarorszag.hu