Bagoly

A hátrányos helyzetűek köre

(első rész)

Ki minősül fogyatékos személynek?

Fogyatékos személynek az minősül, aki tartósan vagy véglegesen olyan érzékszervi, kommunikációs, fizikai, értelmi, pszichoszociális károsodással, illetve ezek bármilyen halmozódásával él, amely a környezeti, társadalmi és egyéb jelentős akadályokkal kölcsönhatásban a hatékony és másokkal egyenlő társadalmi részvételt korlátozza vagy gátolja.

 Az akadálymentes környezethez való jog

A fogyatékos személynek joga van az akadálymentes, továbbá érzékelhető és biztonságos épített környezetre, amely különösen a közlekedéssel és az épített környezettel kapcsolatos tájékozódási lehetőségekre vonatkozik.

 Kommunikációhoz való jog

A fogyatékos személynek biztosítani kell az egyenlő esélyű hozzáférés lehetőségét a közérdekű információkhoz, továbbá azokhoz az információkhoz, amelyek a fogyatékosokat megillető jogokkal, valamint a részükre nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosak.

Az információ akkor minősül hozzáférhetőnek, ha azt a fogyatékkal élő érzékelheti, illetve biztosított a megfelelő értelmezés lehetősége is. A kommunikációban jelentősen gátolt személy számára a közszolgáltatások igénybevételekor lehetővé kell tenni a kölcsönös tájékozódás és személyi segítés feltételeit.

A kommunikáció terén létező jogok érvényesülését például a fénycsengő, a liftben lévő fényjelzés, a feliratozott filmek, az egyes televízió műsorokban szereplő jeltolmács segíti.

 A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés

A közszolgáltatások fogalmát a Törvény részletesen meghatározza. A fogyatékos személyek számára – figyelembe véve a különböző csoportok eltérő speciális szükségleteit – az ezekhez való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása kötelező. Ennek érdekében a fogyatékos személy pl. az önálló életvitelét segítő kutyáját beviheti minden olyan szervnek, intézménynek, szolgáltatónak azon helyiségébe, amelyek mindenki számára nyitva állnak. 

 Biztonságos közlekedéshez való jog

A közlekedési rendszereknek, tömegközlekedési eszközöknek, utasforgalmi létesítményeknek – beleértve a jelző- és tájékoztató berendezéseket is – alkalmasnak kell lenniük arra, hogy azokat a fogyatékosok is biztonsággal használják.

A közlekedésében jelentősen akadályozott fogyatékos személy közlekedését – az indulási helytől a célállomásig – szállítást végző hálózat működtetésével is biztosítani lehet. A biztonságos közlekedéshez való jog érvényesülése érdekében például egyes gyalogátkelőhelyeken hangjelzést kibocsátó berendezések működnek, és a forgalmasabb útszakaszon az útpadkákon a kerekesszék használói is könnyedén közlekedhetnek.

Közhasználatú parkolóban a fogyatékos személyek számára megfelelő számú és alapterületű parkolóhely kialakításáról kell gondoskodni.

 Forrás: https://magyarorszag.hu/